Administratiekantoor Wolvenhoff, gevestigd aan Juliana van Stolberglaan 236, 2595 CN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236

2595 CN Den Haag

070 26 000 26

 

E.W. Wulfinghoff is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Wolvenhoff, zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

- Kinderen jonger dan 16 jaar

 

 

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt persoonsgegevens om de aangiften omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting te kunnen verzorgen

- Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt persoonsgegevens om jaarrekeningen te kunnen deponeren bij de kamer van koophandel

- Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt persoonsgegevens om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Administratiekantoor Wolvenhoff verwerkt persoonsgegevens om u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Zonder de persoonsgegevens kunnen de bovenstaande diensten niet verzorgt worden.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoor Wolvenhoff neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratiekantoor Wolvenhoff) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor Wolvenhoff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 10 jaar.

De persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard i.v.m. de wettelijk bewaartermijn van 7 en 10 jaar van de belastingdienst.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor Wolvenhoff verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze

 

 

 

 

 

 

opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor Wolvenhoff blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor Wolvenhoff gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Wolvenhoff en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Administratiekantoor Wolvenhoff wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor Wolvenhoff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MyEmma

MyEmma is ons documenten- en klantenportaal. Via MyEmma versturen wij de aangiften, jaarrekeningen en andere belangrijke documenten. Maar u kunt ook documenten aan ons versturen via MyEmma.Op deze manier worden de documenten veilig verstuurd. Via de volgende link kunt u inloggen om uw persoonlijke dossiers in te zien.

Administratiekantoor Wolvenhoff
Juliana van STolberglaan 236
2595 CN Den Haag
070 26 000 26
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.